خبر کوتاه

اولین دوز ژن درمانی بر اساس سلول درمانی برای بیماران Sanfilippo syndrome type A

اولین دوز ژن درمانی بر اساس سلول درمانی برای بیماران Sanfilippo syndrome type A در تاریخ ۸ اردببهشت انجام گردید. در فاز اول این مطالعه که توسط دانشگاه منچستر انگلستان انجام می‌گیرد ببن سه تا […]

ژن درمانی

شناسایی یک درمان بالقوه برای بیماری‌های تلومر از طریق فعال سازی مجدد تلومراز در سلول های بنیادی

در این مقاله محققان از طریق غربالگری انبوه مولکولی موفق به شناسایی مهار کننده های PAPD5 گردیده اند که می توان از طریق آنها فعالیت های تلومراز در سلول های بنیادی را مجدداً برقرار نمود.
این پیشرفت می‌تواند منجر به ساخت دارو برای بیماری های دیسکراتوز مادرزادی و فیبروز ریه ناشی از اختلالات تلومر گردد. https://bit.ly/2S0tb88 […]

آموزش پزشکان و مشاورین ژنتیک

سندرم داون، تحولات جدید در شناخت ملکولی و چشم اندازهای پیشگیری و درمان عقب ماندگی ذهنی و سایر عوارض

خلاصه مقاله مروری نیچر در مورد سندرم داون و چشم اندازهای درمان در سندرم داون  وجود یک کروموزوم اضافی ۲۱ در انسان منجر به  مجموعه‌ای از ویژگیهای بالینی می‌شود که به نام سندروم داون شناخته […]

ژن درمانی

موفقیت ژن درمانی برای هموفیلی B

نتایج داخلی کارآزمایی بالینی انجام شده برای ژن درمانی بیماران هموفیلی B که در یک سخنرانی در کنگره سیزدهم انجمن هموفیلی در اروپا منتشر شده است نشان می‌دهد که ژن درمانی با دوز بالا با […]