آیا ممکن است در بررسی توسط qf-pcr با یک کیت تشخیص تریزومی ۲۱ داده شود و دیگری نرمال باشد؟

دکتر سعید رضا غفاری

این سوال در یکی از گروه های تلگرامی مطرح شده بود و به دلیل اهمیت به اختصار پاسخ داده می شود.

اگر تفسیر داده های کیو اف بر مبنای پروتوکل های استاندارد باشد، چنین چیزی ممکن نیست. بدیهی است حالت های خاص در کیو اف ممکن است مشاهده شود مثلا اینکه یک STR تری آللیک باشد اما وقتی بقیه STR های همان کروموزوم تعداد کپی نرمال دارند طبق پروتوکل طبیعی تفسیر می شود. گاهی نیز در جمعیت هایی شبیه جمعیت ما که ازدواج های خویشاوندی شایع است، مشاهده می شود که همه STR های یک کروموزوم منو آللیک هستند. در این موارد خاص نیز طبق پروتوکل منوزومی آن کروموزوم از حالت های طبیعی قابل افتراق می باشند و لذا در صورتی که پروتوکولها دقیق رعایت شوند امکان اشتباه وجود ندارد و موارد اینچنینی خطای قطعی ازمایشگاه هست و در این زمینه تفاوتی بین کیت های تجاری معتبر وجود ندارد.

ویدئو

کرونا ویروس

لزوم نگاه هوشمندانه تر به شیوع بیماری کووید ۱۹: مصاحبه دوم با دکتر Ioannidis استاد دانشگاه استنفورد

در یک مطالعه که توسط محققان دانشگاه استنفورد در امریکا از طریق انجام تست آنتی بادی بر علیهSARS-CoV- 2 در بعد جمعیتی در شهر سانتا کلارا انجام شده تخمین شیوع نشان دهنده آن است که بین ۴۸۰۰۰ تا ۸۱۰۰۰ نفر در این به این ویروس آلوده شده اند ، این تخمین ۵۰-۸۵ برابر بیشتر از تعداد موارد تایید شده توسط آزمایش می باشد و در واقع عفونت بسیار گسترده تر از تعداد موارد تایید شده است و لذا مرگ و میر بسیار کمتر از آن که تاکنون اعلام شده می باشد و نزدیک به میزان مرگ و میر آنفولانزا خواهد بود. آنها نتیجه گرفتند که این تخمین می تواند مورد استفاده قرار گیرد تا از آن برای کالیبراسیون پیش بینی های همه گیر و مرگ و میر و سیاست‌های بازگشایی استفاده کرد. نتایج این مطالعه به صورت پرینت منتشر شده و هنوز تحت داوری مستقل قرار نگرفته است […]

آموزش عملی

یافته های postmortem در بیماران کووید-۱۹

از کانال Peak Prosperity از دقیقه ۳ تا ۲۷ مربوط به این موضوع است. سایر قسمت های ویدئو به جوانب دیگر از جمله مسایل اقتصادی می پردازد.