مرور سیستماتیک مدل های پیش بینی تشخیص و پیش آگهی بیماری کووید ۱۹

یک مقاله مروری که امروز در ژورنال پزشکی بریتانیا BMJ منتشر شده است با مرور ۲۶۹۶ مقاله و ۲۷ مطالعه که ۳۱ مدل پیش بینی تشخیص و پیش آگهی بیماری که ۱۹ را ارائه نموده بودند یک بررسی سیستماتیک انجام داده اند. در پایان مولفان نتیجه گیری می نمایند که هیچ کدام از مدل ها به طریق مناسب تهیه نگردیده و عمدتاً جانب دارانه و خوشبینانه هستند و هر چند که می‌تواند برای مدل‌های آینده مفید باشند اما در حال حاضر قابل استفاده نیستند. سردبیر ژورنال پزشکی بریتانیا نیز در یک دیدگاه سردبیری که لینک آن ارسال شده است اعلام می‌کند که این مدل ها کاربری بالینی ندارند با این حال می بایست جمع آوری دقیق اطلاعات را ادامه داد و آنها را با دیگر محققان به اشتراک گذاشت تا در نهایت در اینده مدل های مناسب بر اساس این یافته ها تهیه و ابداع گردد. @clinicalgenetics
دیدگاه سردبیری:
https://www.bmj.com/content/369/bmj.m1464
اصل مقاله:
https://www.bmj.com/content/369/bmj.m1328

ویدئو

کرونا ویروس

لزوم نگاه هوشمندانه تر به شیوع بیماری کووید ۱۹: مصاحبه دوم با دکتر Ioannidis استاد دانشگاه استنفورد

در یک مطالعه که توسط محققان دانشگاه استنفورد در امریکا از طریق انجام تست آنتی بادی بر علیهSARS-CoV- 2 در بعد جمعیتی در شهر سانتا کلارا انجام شده تخمین شیوع نشان دهنده آن است که بین ۴۸۰۰۰ تا ۸۱۰۰۰ نفر در این به این ویروس آلوده شده اند ، این تخمین ۵۰-۸۵ برابر بیشتر از تعداد موارد تایید شده توسط آزمایش می باشد و در واقع عفونت بسیار گسترده تر از تعداد موارد تایید شده است و لذا مرگ و میر بسیار کمتر از آن که تاکنون اعلام شده می باشد و نزدیک به میزان مرگ و میر آنفولانزا خواهد بود. آنها نتیجه گرفتند که این تخمین می تواند مورد استفاده قرار گیرد تا از آن برای کالیبراسیون پیش بینی های همه گیر و مرگ و میر و سیاست‌های بازگشایی استفاده کرد. نتایج این مطالعه به صورت پرینت منتشر شده و هنوز تحت داوری مستقل قرار نگرفته است […]

آموزش عملی

یافته های postmortem در بیماران کووید-۱۹

از کانال Peak Prosperity از دقیقه ۳ تا ۲۷ مربوط به این موضوع است. سایر قسمت های ویدئو به جوانب دیگر از جمله مسایل اقتصادی می پردازد.