سر مقاله

جنین های فریز شده در آی وی اف بر جنین های تازه ارجحیت ندارند

در دو مطالعه جدید که روز گذشته به صورت همزمان در آخرین نسخه مجله پزشکی نیو انگلند به چاپ رسیده نشان داده شده است که در خانم‌هایی که توسط تکنیک آی وی اف درمان میشوند […]