آمار

مرگ و میر واقعی از آلودگی به کرونا ویروس بسیار کمتر از مقدار تخمین زده شده قبلی است.

در یک مطالعه که در دانمارک انجام گرفته و نتایج آن برای تصمیم گیری ها و مداخله های بهداشتی و اقدامات بازگشایی بسیار روشنگر است محققان وضعیت ایمنی اهداکنندگان خون (که در حدود ۴ درصد […]

کرونا ویروس

عدم مشاهده آنتی بادی خنثی کننده قابل اندازه گیری در سرم برخی بهبود یافتگان کووید ۱۹

در این بررسی در برخی از بهبود یافتگان از بیماری کووید ۱۹ آنتی بادی قابل اندازه گیری خنثی کننده ویروس مشاهده نگردید. این موضوع از جهت فهم نحوه واکنش ایمنی و امکان یا عدم امکان عفونت مجدد و حتی پاسخ احتمالی بدن به واکسن هایی که در آینده ساخته خواهند شد اهمیت دارد. از طرفی صاحبنظران در تفسیر این یافته احتیاط به خرج می دهند و هر گونه نتیجه‌گیری را موکول و منوط به مطالعات بزرگ تر و دقیق تر می دانند. […]

تست های تشخیصی

مروری بر تست های تشخیصی SARS–CoV-2

در این مقاله مروری کم نظیر تست‌های موجودی که در حال حاضر در دسترس قرار دارند و نیز مراحلی از بیماری که این تستها قابل استفاده هستند هم در سطوح بالینی و هم در سطوح بهداشتی با دقت و به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. […]

دیدگاه

لزوم راه اندازی روش های انبوه برای غربالگری جمعیتی بیماری کووید ۱۹

در طی چند روز گذشته به تدریج گروهی از اپیدمیولوژیست ها و صاحبنظران، مدیریت فعلی جهانی و شیوه اطلاع رسانی محاسبه موارد ابتلا و مرگ و میر بیماری کووید ۱۹ و نحوه انتشار آن را […]