دیدگاه

اولین پاندمی مدرن

بیل گیتس در یک یاد داشت مفصل که امروز منتشر شده است دیدگاههای خود را در مورد پاندمی اخیر تشریح می کند. به گمان وی همه گیری کورونا ویروس تمام بشریت را در برابر ویروس به چالش کشیده است. آسیب های سلامتی ، مالی و رفاهی در حال حاضر در حدی قابل توجه است که شبیه یک جنگ جهانی است تنها تفاوتش این است که همه انسان ها در یک سو قرار دارند. در واقع همه می توانند با هم همکاری کنند تا در مورد این بیماری بیاموزند و ابزاری برای مبارزه با آن تهیه کنند. وی عنوان می دارد که من نوآوری جهانی را کلیدی برای محدود کردن خسارت می دانم که شامل نوآوری در آزمایش ، درمان ، واکسن و سیاست هایی برای محدود کردن گسترش بیماری و در عین حال به حداقل رساندن آسیب به اقتصاد و رفاه است. […]

سر مقاله

گیتس خطاب به رهبران جهان: زمانی برای به هدر دادن باقی نمانده است! اقدام های لازم فوری و دراز مدت برای مقابله با COVID-19

از دیدگاه بیل گیتس که توسط مجله معتبر پزشکی نیو انگلند منتشر شده است رهبران جهان فرصت به هدر دادن زمان دیگری ندارند. در این نوشته او اقدامات لازم کوتاه مدت و دراز مدت برای کمک به بیماران فعلی در این پاندمی و کنترل اتفاقات آینده را به نحو بدیعی شرح می دهد. […]