دسته‌بندی نشده

اپی ژنتیک چیست؟

تغییرات DNA که توالی DNA را تغییر نمی دهد می تواند بر فعالیت ژن تأثیر بگذارد. ترکیبات شیمیایی که به ژنهای واحد اضافه می شوند می توانند فعالیت آنها را تنظیم کنند. این تغییرات به […]

اپی ژنتیک

تجربیات پدر در طول زندگی ممکن است از طریق اسپرم به نسل بعد منتقل شود!

این پدیده از طریق انتقال حافطه اپی ژنتیکی از طریق اسپرم اتفاق می افتد. جزییات بیشتر همراه با لینک اصل مقاله پژوهشی در وب سایت ژنتیک بالینی […]