کرونا ویروس

چگونه همه گیری هایی مانند COVID-19 پایان می یابد (و چگونه سریعتر به آنها پایان دهیم)

با شروع شیوع ویروس کرونای های جدید  از کشور چین و متعاقب آن در سایر کشورها از جمله کشور ما, متخصصین مختلف از جهات مختلف به نحوه رفتار و انتشار این بیماری پرداختند.  در اینجا […]