کرونا ویروس چگونه جهش می کند و منتشر می شود؟

ویروس یک پوشش چربی دارد که توسط دستورالعملهای ژنتیکی پر شده است تا بر اساس آن دستورالعمل ها میلیون ها کپی از خودش بسازد این دستورالعمل ها توسط RNA در ۳۰ هزار حرف درست شده اند.

سلولی که توسط کوروناویروس آلوده می‌شود میلیون‌ها ویروس جدید از خود آزاد می کند که همه آنها نسخه ای از جمجمه ویروس اولیه را در خود دارند به تدریج که سلولها ژنو را کپی می کند در برخی از موارد اشتباهاتی صورت می گیرد که معمولاً در یک حرف می باشد این اشتباهات را موناسیون یا جهش می نامند. به تدریج که کرونا ویروس ها از فردی به فرد دیگر منتقل می شوند این افراد به صورت تصادفی این جهش‌ها را نیز با خود حمل میکند. در ابتدای همه گیری از گروه بیماران مبتلا به بیماری مشاهده گردید که تنها جهش‌های معدودی در این گروه از بیماران در ووهان چین مشاهده شد که به طریقی همگی به یک منشاء مشترک قابل انتساب بودند که بر اساس آن دانشمندان محاسبه کردند که به صورت تخمینی منبع شروع در چین و زمانی در حدود نوامبر سال ۲۰۱۹ بوده است.

ویروس کرونای جدید یک پوسته چرب و یک ژنوم از جنس RNA دارد که حدود ۳۰۰۰۰ نوکلدوتید دارد.
ژنوم ویروس از یکی از بیماران اولیه در دسامبر ۲۰۱۹
نمونه ژنوم یک بیمار دیگر از ووهان که هشتم ژانویه نمونه اش گرفته شده است. با یک تغییر نوکلئوتیدی
ژنوم دیگری که در تاریخ ۲۷ فوریه در گوانژو نمونه اش گرفته شده- در این نمونه تغییر آمینو اسید هم ایجاد شده است.
جهش های خاموش و غیر خاموش. جهش های خاموش جهش هایی هستند که علیرغم تغییر در نوکلئوتید تغیری در پروتئین ایجاد نمی شود. جهش های غیر خاموش منجر به تغییر توالی پروتئین می شوند.
مثال هایی از جهش های غیر ساکت در دو پروتئین ژنوم ویروس کرونا
تعداد تغییرات در آمینو اسید ها در ۴۴۰۰ سکانس انجام شده از دسامبر ۲۰۱۹ تا آوریل ۲۰۲۰
ژنوم اولین بیمار شناسایی شده در سیاتل آمریکا در ۱۹ ژانویه
ژنوم مشابه در ۲۱ ژانویه در فوجیان گوانژو چین مشاهده شد.
ژنوم دوم سیاتل از یک دانش آموز دبیرستانی در فوریه در سیاتل کشف شد. موجود ترکیبی از جهش های جدید و قدیم در این دانش آموز بیشتر موید آن بود که این جهش از فردی که از کشور دیگری آمده باشد دریافت نشده بلکه از طریق انتقال داخل سطح جامعه در سیاتل از حدود اواسط ژانویه بدون آن که به آن توجهی نشده باشد در حال انتشار بوده است. از آن تاریخ به بعد جهش های منتسب به ایالت واشنگتن در بیش از ۱۴ ایالت آمریکا مشاهده شده است.

ژنوم جمع آوری شده از نمونه مسافران کشتی گرند پرینسس در تاریخ پنجم مارچ
ژن از نمونه جمع آوری شده از یک بیمار در کالیفرنیا در تاریخ ۲۷ فوریه این ژنوم مشابه هیچ ژنوم دیگری در ایالت واشنگتن یا سایر مناطق آمریکا نبود و مشابه یک جهش در چین بود و نشان می داد که به صورت مستقل از چین وارد آمریکا شده است.
نمونه گرفته شده از کارکنان بهداشتی که این بیمار مراقب می کردد یک جهش جدید داشتند

موج بعدی ویروس ها

در ژانویه و فوریه تعداد بسیاری دیگر از افرادی که ناقل کرونا ویروس بودند از نقاط مختلف وارد آمریکا شدند بعضی از جمله ها نشانگر آن بود که از چین آمده اند اما در نیویورک و بسیاری اما در نیویورک بیشتر ویروس هایی که محققان از بیماران ایزوله کرده‌اند از نظر ژنتیکی به ویروس هایی که در اروپا بود شباهت داشتند.

شانگهای به مونیخ

نیویورک

اولین توالی ژنوم ویروس کرونا که در نیویورک تعیین جهش گردید از نمونه یک بیمار با سابقه سفر به ایران به دست آمد. بعد از آن هر اندازه نمونه که در نیویورک گرفته شده است هیچ کدام از آنها جهش مشابه با نمونه این بیمار را نداشتند و این نشان می دهد که این آلودگی منشاء اصلی ا ادامه زنجیره آلودگی‌ها در نیویورک نیست.

اولین ژنوم سکانس شده ویروس در نیویورک از یک بیمار با سابقه سفر به ایران به دست آمد. اما این نمونه منشاء آلودگی اصلی زنجیره عفونت ها در نیویورک نیست. بیشتر آلودگی های نیویورک از نمونه های اروپایی بوده است.
نمونه ژنوم های نیویورک و شباهت آنها به ژنوم ویروس های مناطق مختلف

صدور آلودگی از اروپا و آمریکا به سایر نقاط

ویدئو

کرونا ویروس

لزوم نگاه هوشمندانه تر به شیوع بیماری کووید ۱۹: مصاحبه دوم با دکتر Ioannidis استاد دانشگاه استنفورد

در یک مطالعه که توسط محققان دانشگاه استنفورد در امریکا از طریق انجام تست آنتی بادی بر علیهSARS-CoV- 2 در بعد جمعیتی در شهر سانتا کلارا انجام شده تخمین شیوع نشان دهنده آن است که بین ۴۸۰۰۰ تا ۸۱۰۰۰ نفر در این به این ویروس آلوده شده اند ، این تخمین ۵۰-۸۵ برابر بیشتر از تعداد موارد تایید شده توسط آزمایش می باشد و در واقع عفونت بسیار گسترده تر از تعداد موارد تایید شده است و لذا مرگ و میر بسیار کمتر از آن که تاکنون اعلام شده می باشد و نزدیک به میزان مرگ و میر آنفولانزا خواهد بود. آنها نتیجه گرفتند که این تخمین می تواند مورد استفاده قرار گیرد تا از آن برای کالیبراسیون پیش بینی های همه گیر و مرگ و میر و سیاست‌های بازگشایی استفاده کرد. نتایج این مطالعه به صورت پرینت منتشر شده و هنوز تحت داوری مستقل قرار نگرفته است […]

آموزش عملی

یافته های postmortem در بیماران کووید-۱۹

از کانال Peak Prosperity از دقیقه ۳ تا ۲۷ مربوط به این موضوع است. سایر قسمت های ویدئو به جوانب دیگر از جمله مسایل اقتصادی می پردازد.