اسلایدهای آنلاین

تشخیص ژنتیکی قبل از لانه گزینی به منظور تشخیص ناهنجاری های کروموزومی و تعیین جنسیت با استفاده از تکنیک های نسل جدید تعیین توالی

نود و چهارمین سمینار ژنتیک بالینی ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۴ مرکز درمان ابن سینا سخنران: دکتر مریم رفعتی

سخنراني

عقب ماندگی ذهنی فامیلی در برابر عقب ماندگی ذهنی اسپورادیک

این سخنرانی مربط به یک تحقیق جامع است که توسط سرکار خانم دکتر رفعتی برروی جمعیتی بزرگ از بیماران مبتلا به عقب ماندگی ذهنی انجام شده و بخشی از آن به عنوان پایان نامه دکترای […]