به سوی تولید هپارین در ابعاد صنعتی از طریق کشت سلولی

دانشمندان در دانشگاه کالیفرنیا-سن دیگو می گویند که آنها یک قدم به توانایی ساخت هپارین در سلولهای کشت داده شده نزدیکتر شده اند. هپارین یک داروی ضد انعقادی قوی است و بیشترین داروی تجویز شده در بیمارستان ها است. با این وجود تولید هپارین از طریق کشت سلولی در حال حاضر امکان پذیر نیست.

به طور خاص در این ارتباط ، محققان ژن مهمی را که در بیوسنتز هپارین نقش دارد کشف کردند: ZNF263 . این تیم معتقد است که این تنظیم کننده ژنی یک کشف کلیدی در مسیر تولید صنعتی هپارین است. ایده این است که این می توان این تنظیم کننده را در رده های سلولی صنعتی با استفاده از مهندسی ژنتیک کنترل نمود و در نتیجه زمینه ای برای تولید صنعتی ایمن هپارین در کشت سلولی فراهم کرد.

این محققان با استفاده از CRISPR / Cas9 ، ژنZNF263 را در یک رده سلول انسانی که به طور معمول هپارین تولید نمی کند جهش دادند و دریافتند که که مولکول هپاران سولفات که به طور معمول در این رده سلولی تولید می شود اکنون از نظر شیمیایی به نحوه تغییر یافته است که واکنش هایی شبیه هپارین از خود بروز می دهد. آنها در نهایت دریافتند که سلول هایی که به صورت تخصصی هپارین تولید می‌کنند این ژن در آن ها غیر فعال شده است بنابراین دریافتند که می‌توان با تغییر و غیر فعال کردن این زن در سایر سلول ها در محیط کشت مناسب به صورت صنعتی هپارین تولید کرد.

جزئیات بیشتر در مقاله PNAS آمده است.

https://www.pnas.org/content/early/2020/04/09/1920880117

ویدئو

کرونا ویروس

لزوم نگاه هوشمندانه تر به شیوع بیماری کووید ۱۹: مصاحبه دوم با دکتر Ioannidis استاد دانشگاه استنفورد

در یک مطالعه که توسط محققان دانشگاه استنفورد در امریکا از طریق انجام تست آنتی بادی بر علیهSARS-CoV- 2 در بعد جمعیتی در شهر سانتا کلارا انجام شده تخمین شیوع نشان دهنده آن است که بین ۴۸۰۰۰ تا ۸۱۰۰۰ نفر در این به این ویروس آلوده شده اند ، این تخمین ۵۰-۸۵ برابر بیشتر از تعداد موارد تایید شده توسط آزمایش می باشد و در واقع عفونت بسیار گسترده تر از تعداد موارد تایید شده است و لذا مرگ و میر بسیار کمتر از آن که تاکنون اعلام شده می باشد و نزدیک به میزان مرگ و میر آنفولانزا خواهد بود. آنها نتیجه گرفتند که این تخمین می تواند مورد استفاده قرار گیرد تا از آن برای کالیبراسیون پیش بینی های همه گیر و مرگ و میر و سیاست‌های بازگشایی استفاده کرد. نتایج این مطالعه به صورت پرینت منتشر شده و هنوز تحت داوری مستقل قرار نگرفته است […]

آموزش عملی

یافته های postmortem در بیماران کووید-۱۹

از کانال Peak Prosperity از دقیقه ۳ تا ۲۷ مربوط به این موضوع است. سایر قسمت های ویدئو به جوانب دیگر از جمله مسایل اقتصادی می پردازد.