تکنولوژی های نو

تولید نانو بادی های سنتتیک بر علیه پروتئین های ظریف

تولید نانو بادیهای سنتتیک بر علیه پروتئین های ظریف در این مقاله پروتکل تولید این آنتی بادی ها که بر خلاف شیوه های گذشته نیاز به واسطه های حیوانی یا محیط های کشت ندارند شرح […]

تکنولوژی های نو

تکنولوژی کریسپر به زبان ساده (ویدئو)

کریسپر یک فناوری است که می تواند برای ویرایش ژن ها استفاده شود. با استفاده از این تکنیک در حوزه های مختلف تشخیص و درمان بیماری های ژنتیکی و تولید واکسن ها و درمان سرطان و تولید داروهای شخصی و….دنیای سلامت در آینده دچار تحول اساسی خواهد شد. […]