بیوانفورماتیک

ابزارها و سایت های آنالیز ژنوم کرونا ویروس

در این صفحه ابزار هایی که برای شناسایی وضعیت اپیدمیولوژی ویروس سارس ۲ استفاده می شوند و نیز مراکز اطلاعات و داده های مولکولی معرفی شده‌اند […]

بیوانفورماتیک

شرکت ایلومینا ابزار آنالیز انفورماتیک برای تشخیص ویروس را به صورت رایگان در اختیار محققان قرار داد

ابزار شرکت ایلومینا برای آنالیز انفورماتیک و اپیدمیولوژی ویروس کرونا ۲ که تا ۳۱ اکتبر به صورت رایگان در اختیار محققین قرار گرفته است. […]