سر مقاله

روز جهانی دی ان آ

در ۲۵ آوریل ۱۹۵۳ ، جیمز واتسون ، فرانسیس کریک ، موریس ویلکینز ، روزالیند فرانکلین و همکارانشان مقالاتی را درNature درباره ساختار DNA منتشر کردند. این روز اکنون با نام روز دی آن آ […]