موفقیت ژن درمانی برای هموفیلی B

نتایج داخلی کارآزمایی بالینی انجام شده برای ژن درمانی بیماران هموفیلی B که در یک سخنرانی در کنگره سیزدهم انجمن هموفیلی در اروپا منتشر شده است نشان می‌دهد که ژن درمانی با دوز بالا با روش AAV سطح فاکتور ۹ را در این بیماران به حد طبیعی رسانده است این کارآزمایی با همکاری یو سی ال لندن انجام گرفته است.