کرونا ویروس

عدم مشاهده آنتی بادی خنثی کننده قابل اندازه گیری در سرم برخی بهبود یافتگان کووید ۱۹

در این بررسی در برخی از بهبود یافتگان از بیماری کووید ۱۹ آنتی بادی قابل اندازه گیری خنثی کننده ویروس مشاهده نگردید. این موضوع از جهت فهم نحوه واکنش ایمنی و امکان یا عدم امکان عفونت مجدد و حتی پاسخ احتمالی بدن به واکسن هایی که در آینده ساخته خواهند شد اهمیت دارد. از طرفی صاحبنظران در تفسیر این یافته احتیاط به خرج می دهند و هر گونه نتیجه‌گیری را موکول و منوط به مطالعات بزرگ تر و دقیق تر می دانند. […]

تکنولوژی های نو

تولید نانو بادی های سنتتیک بر علیه پروتئین های ظریف

تولید نانو بادیهای سنتتیک بر علیه پروتئین های ظریف در این مقاله پروتکل تولید این آنتی بادی ها که بر خلاف شیوه های گذشته نیاز به واسطه های حیوانی یا محیط های کشت ندارند شرح […]