سندرم سرطان پستان و تخمدان ارثی بیماریی است که ناشی از جهش ژرم لاین (Germline Mutation) در ژن هایBRCA1 یا BRCA2بوده و منجر به افزایش استعداد ابتلای فرد به سرطان پستان، سرطان تخمدان، سرطان پروستات و سرطان پانکراس می گردد. در افرادی که جهش در ژن های مذکور را به ارث برده اند، خطر بروز سرطان در طول زندگی بسته به نوع سرطان به شرح زیر می باشد:

  • سرطان پستان: ۸۰-۴۰%
  • سرطان تخمدان: ۴۰-۱۱%
  • سرطان پستان در مردان: ۱۰-۱%
  • سرطان پروستات: تا ۳۹%
  • سرطان پانکراس: ۷-۱%

افراد دارای جهش در ژن BRCA2 در معرض خطر افزایش یافته ابتلا به ملانوما نیز می باشند. پیش آگهی سرطان های وابسته به جهش های BRCA1/BRCA2 وابسته به stage بیماری در زمان تشخیص می باشد.. با این وجود، مطالعات مختلف در مورد میزان بقای بیماران نتایج متفاوتی را در افراد دارای جهش در BRCA1 یا BRCA2 در مقایسه با افراد طبیعی جامعه گزارش کرده اند.

ادامه:………..

نسخه الکترونیک این کتاب در لینک ضمیمه این صفحه برای افرادی که ثبت نام کرده اند آمده است. در صورت که مشترک نیستید ثبت نام نمایید.
اگر ثبت نام نکرده اید به این صفحه مراجعه کنید تا ثبت نام نمایید.