genbook

اطلاعیه مهم در مورد کتاب های مشاوره ژنتیک

پیشنویس دوازده جلد از مجموعه بیست و دو جلدی کتابهای مشاوره ژنتیک در اختیار اداره ژنتیک وزارت بهداشت قرار گرفته و به صورت محدود و اختصاصی در اختیار مشاورین ژنتیک قرار گرفته است. جزییات بیشتر […]

No Picture
genbook

قابل توجه مشاورین ژنتیک

کلیه همکاران مشاوره ژنتیک لازم است جهت دسترسی به مطالب آموزشی مرتبط ابتدا از طریق ورود به صفحه تبت نام اعضا جدید ثبت نام نمایند. و

genbook

ملاحظات قانونی در مشاوره ژنتیک

ملاحظات قانونی در مشاوره ژنتیک در این قسمت جوانبی از موضوعات قانونی که می بایست مورد توجه مشاورین ژنتیک قرار گیرد، مورد بحث واقع می شود. این قسمت به منظور ارائه راهنمایی قانونی نیست و […]