دی ان آ و ژن ها

از مجموعه " ژن های شما" ژنتیک به زبان ساده

این ویدئو در کانال تلگرامی ژنتیک بالینی به صورت قابل دانلود در دسترس است