بیوانفورماتیک

ابزارها و سایت های آنالیز ژنوم کرونا ویروس

در این صفحه ابزار هایی که برای شناسایی وضعیت اپیدمیولوژی ویروس سارس ۲ استفاده می شوند و نیز مراکز اطلاعات و داده های مولکولی معرفی شده‌اند […]

سر مقاله

مرگ و میر افراد زیر ۶۵ سال در اثر کووید ۱۹

در این مطالعه پروفسور یوانادیس استاد دانشگاه استنفورد شواهدی مبنی بر مرگ و میر افراد زیر ۶۵ سال در مطالعه بر روی جمعیت های اروپایی و آمریکایی ارائه می‌کند. وی و همکارانش در این مطالعه نتیجه می گیرند که با توجه به مرگ و میر اندک افراد زیر ۶۵ سال و موارد ناچیز این میزان مرگ و میر در افرادی که زمینه بیماری‌های دیگر ندارند استراتژیهای مدیریت هم گیری می‌بایست بر مراقبت از افراد کهنسال تمرکز نمایند. در واقع این پیشنهادات راه را برای بازگشایی فعالیت های اقتصادی از طریق به کارگیری افراد جوان‌تر و مراقبت از افراد کهنسال هموار می کند. […]