ملاحظات اخلاقی و حقوقی در مشاوره ژنتیک

از آنجایی که مشاوره ژنتیک با مسایل بسیار پیچیده نوینی در ارتباط است که می تواند جوانب شخصی، اجتماعی، اخلاقی، خانوادگی و شغلی فرد را تحت تاثیر قرار دهد، اطلاع از جوانب و تئوری های اخلاقی و نیز جوانب قانونی از اهمیت اساسی برخوردار است.

جوانب اخلاقی

چرا جوانب اخلاقی می بایست مد نظر قرار گیرند؟

اخلاق تئوریک معمولا به جزییات واقعیات روزمره نمی پردازد. در سطح شخصی برای فردی که رفتارش اخلاقی است و یا از نظر اجتماعی مورد قبول است معمولا انتخاب ها بصورت خودکار صورت می گیرند. با این وجود برای هر کدام از ما در طول زندگی بارها اتفاق افتاده است که از نحوه پاسخمان به یک واقعه مشخص اطمینان کامل نداشته ایم. بعلاوه شرایطی وجود دارد که در آنها فردی که در شرایط معمول اخلاقی عمل می کند در یک حالت مشخص تمایلی به انتخاب یک رفتار مورد قبول از نظر اخلاقی ندارد. لذا اطلاع از سرچشمه و منشا ضوابط و معیارهای اخلاقی برای عملکرد در شرایط پیچیده می تواند کمک کننده باشد.

ادامه:………..

نسخه الکترونیک این کتاب در لینک ضمیمه این صفحه برای افرادی که ثبت نام کرده اند آمده است. در صورت که مشترک نیستید ثبت نام نمایید.
اگر ثبت نام نکرده اید به این صفحه مراجعه کنید تا ثبت نام نمایید.