سخنراني

تشخیص ژنتیکی قبل از لانه گزینی در ناهنجاری های کروموزمی

Your browser does not support the video tag در این مجموعه اسلاید ها که توسط دکتر مریم رفعتی متخصص ژنتیک تهیه شده است اصول تشخیص ژنتیکی قبل از لانه گزینی در ناهنجاری های کروموزمی بحث […]