این کانال نسخه تلگرامی این وب سایت است. اعضا کانال به صورت اتوماتیک از به روز شدن مطالب سایت مطلع می شوند.

آدرس کانال

http://telegram.me/clinicalgenetics