سمینار ژنتیک فرد محور در سرطان برگزار شد

این سمینار  امروز از ساعت ۸:۳۰ لغایت ۱۳ امروز در مرکز درمان ابن سینا انجام شد. در ابتدا دکتر سعید رضا غفاری دبیر علمی سمینار به طرح موضوع پرداخت. وی سخنرانی خود را با نقل قول مطلبی از ویلیام اسلر شروع کرد که گفته است: اگر پزشکی و درمان بیماری ها در همه افراد یکسان بود و وابسته به تفاوت های افراد نداشت پس پزشکی بجای آنکه هنر باشد فقط یک علم بود. در واقع با توجه به آن که انسان ها با یکدیگر متفاوتند و این تفاوت حاصل رمز ژنتیکی آن هاست آن گاه هر بیمار منحصر بفرد است و لذا درمان های هر فرد نیز می بایست متناسب با ویژگی های ژنومیک وی باشد. در ادامه دکتر نفیسی جراح سرطان نیز به طرح موضوع از دیدگاه متخصصین بالینی و سرطان پرداخت و لزوم نگرش جدید به درمان سرطان را مطرح نمود. محدودیت های درمانی و هزینه بالا و سایر مشکلات بیماران از جمله موضوعاتی بود که ایشان مطرح نمودند. سپس دکتر رفعتی متخصص ژنتیک به طرح موضوع از دیدگاه ژنتیک و نقش تکنیک های جدید در تشخیص و پیشگیری از سرطان پرداخت. به علاوه امکانات موجود در کشور بخصوص تکنیک NGS برای انجام روش های تشخیصی معرفی شد. بعلاوه چند مورد تشخیصهای انجام شده با این روش ها نیز توضیح داده شد. بعد از آن دکتر انصاری نژاد و ملک زاده متخصصین اونکولوژی نیز نیاز واقعی به روش های فرد محور را با طرح مثال های واقعی از بیماران مطرح نمودند. در پایان جلسه پرسش و پاسخ با شرکت سخنرانان و نیز آقایان دکتر یاسائی و صادقی و خانم دکتر محجوبی برگزار شد. سخنرانان و شرکت کنندگان در مورد نیاز واقعی به روش های نوین و حمایت از روش های استاندارد و ارتقا آموزش بالینی و ژنتیک در این زمینه اتفاق نظر داشتند. با توجه به استقبال از این سمینار مقرر شد سمینار مشابهی در ماههای آینده در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شود.

اسلایدهای این سمینار به زودی در این سایت قرار داده خواهد شد.