استفاده از مارکرهای ژنومیک در انتخاب دارو، شانس بهبودی سرطان های مقاوم به درمان را تا هشت برابر افزایش می دهد

دکتر سعید رضا غفاری

در متا آنالیز صدها مطالعه بالینی مربوط به هزاران بیمار مبتلا به سرطان های سخت و مقاوم به درمان، محققان در دانشگاه کالیفرنیا، گزارش دادند که استفاده از دارو درمانی هدفمند مبتنی بر پزشکی فرد محور منجر به افزایش موارد درمان یا طولانی تر شدن دوره های بدون علامت در بیماران مذکور شده است.
نتایج این مطالعه در  مجله جاما اونکولوژی منتشر شده است . این نتایج که بعد از بررسی ۳۴۶ مطالعه بالینی بر روی ۱۳۲۰۳ منتشر شده است نشان می دهد که در گروهی از مطالعات که بصورت درمان هدفمند و مبتنی بر بیومارکرها انجام شده است ۳۰% بیماران به درمان پاسخ داده اند حال آن که در گروهی از بیماران که این گونه درمان انجام نگرفته است این میزان نزدیک به پنج درصد بوده است. به علاوه آن دسته از بیماران که درمان مبتنی بر بیومارکر های اختصاصی انجام داده اند دوره طولانی تری از رهایی از بیماری را تجربه کرده اند.
محققین این مطالعه پیشنهاد کرد ه اند که بیماران از همان ابتدا تحت درمان هدفمند قرار گیرند.
یافته مهم دیگر در این مطالعه آن است که هر چند در درمان هدفمند سرطان ها استفاده از بیومارکرهای پروتئینی و ژنومیکی هر دو در بهبود پیش آگهی نقش دارند اما این تاثیر از سوی بیومارکرهای ژنومیک بیشتر است. استفاده هدفمند از بیومارکرهای ژنومیک منجر به بهبود ۴۲ درصد میشود حال آنکه بیومارکرهای پروتئینی ۲۲ در صد منجر به بهبود شده اند.

لبنک متن کامل مقاله