لیست سمینارهای ژنتیک بالینی

در ایینجا لیست هشتاد و یک سمینار برگزار شده آمده است. به زودی اسلایدهای همه سمینارها از این طریق در دسترس خواهند بود.

“۰” align=”left”>

مه…)” width=”1084″ border=”1″ cellspacing=”0″ cellpadding=”<img”>

دبیر علمی

هماهنگ کننده

زمان

موضوع

ردیف

دکتر محمد حسن کریمی نژاد

دکتر محمد حسن کریمی نژاد

۳/۷/۸۱

بیماریهای ناشی از تکرار نوکلیوتید های سه تایی

۱

دکتر محمد حسن کریمی نژاد

دکتر یوسف شفقتی

۱/۸/۸۱

بیماریهای متابولیک مادر زادی ریز مولکولی

۲

دکتر محمد حسن کریمی نژاد

دکتر ناصر کمالیان

۱۳/۹/۸۱

دیستروفیهای عضلانی

۳

دکتر محمد حسن کریمی نژاد

دکتر مسلم بهادری

۴/۱۰/۸۱

ژنتیک سرطان

۴

دکتر محمد حسن کریمی نژاد

دکتر هوشنگ خاوری خراسانی

۲/۱۱/۱۳۸۱

بیماریهای چند عاملی

۵

دکتر محمد حسن کریمی نژاد

دکتر محمد مهرانپورو دکتر حامی شکیبی گیلانی

۷/۱۲/۱۳۸۱

ژنتیک بیماریهای مادرزادی قلب

۶

دکتر محمد حسن کریمی نژاد

دکتر محمد غفرانی

۱۰/۲/۱۳۸۲

بیماریهای عصبی ارثی

۷

دکتر محمد حسن کریمی نژاد

دکتر سید مجید احمدی زاده

۷/۳/۱۳۸۲

اشکالات شنوایی نوزادان

۸

دکتر محمد حسن کریمی نژاد

دکتر یحیی بهجت نیا

۴/۴/۸۲

ناباروری و سقط

۹

دکتر محمد حسن کریمی نژاد

دکتر حسین ملک افضلی

۹/۷/۸۲

ژنتیک و سلامت

۱۰

دکتر محمد حسن کریمی نژاد

دکتر مریم رزاقی آذر

۷/۸/۸۲

ابهام جنسی و تعیین جنسیت

۱۱

دکتر محمد حسن کریمی نژاد

دکتر محمود کبیری

۱۲/۹/۸۲

ژنتیک فنیل کتونوری

۱۲

دکتر محمد حسن کریمی نژاد

دکتر رضا ملک زاده

۳/۱۰/۸۲

دست آوردهای اخیر ژنتیک دستگاه گوارش

۱۳

دکتر محمد حسن کریمی نژاد

دکتر پروانه وثوق

۱/۱۱/۸۲

هموگلوبینوپاتی

۱۴

دکتر محمد حسن کریمی نژاد

دکتر بهروز برومند

۶/۱۲/۸۲

بیماریهای شایع تک ژنی کلیه

۱۵

دکتر محمد حسن کریمی نژاد

دکتر محمد حسن کریمی نژاد

۱۳/۳/۸۳

کاربرد روش های نوین ژنتیک در عقب ماندگی ذهنی

۱۶

دکتر سعیدرضا غفاری

دکتر زرین تاج کیهانی دوست

۸/۷/۸۳

دیستروفی عضلانی

۱۷

دکتر سعیدرضا غفاری

دکتر جمشید لطفی

۶/۸/۸۳

آتاکسی

۱۸

دکتر سعیدرضا غفاری

دکترعلی اکبر زینالو

۴/۹/۸۳

بیماریهای قلبی کودکان و ژنتیک

۱۹

دکتر سعیدرضا غفاری

دکتر ابوالحسن فرهودی

۲/۱۰/۸۳

کاربرد ژنتیک در ایمونولوژی

۲۰

دکتر سعیدرضا غفاری

دکتر تقی بغدادی

۷/۱۱/۸۳

کاربرد ژنتیک در ارتوپدی

۲۱

دکتر سعیدرضا غفاری

دکتر محمد حسن کریمی نژاد

۵/۱۲/۸۳

کاربرد ژنتیک در سلامت جنین

۲۲

دکتر سعیدرضا غفاری

دکتر پروین منصوری

۱۴/۲/۸۴

کاربرد ژنتیک در درماتولوژی

۲۳

دکتر سعیدرضا غفاری

دکتر حمید احمدیه

۴/۳/۸۴

کاربرد ژنتیک در بیماریهای چشم

۲۴

دکتر سعیدرضا غفاری

دکتر منوچهر کیهانی

۶/۷/۸۴

ژنتیک سرطانهای خون

۲۵

دکتر سعیدرضا غفاری

پروفسور فریدون اعلا

۱۱/۸/۸۴

ژنتیک بیماریهای انعقادی

۲۶

دکتر سعیدرضا غفاری

دکتر سید جلیل حسینی

۲/۹/۸۴

کاربرد ژنتیک در ناباروری مردان

۲۷

دکتر سعیدرضا غفاری

دکتر محمد علی محققی

۷/۱۰/۸۴

ژنتیک سرطان ارثی تخمدان

۲۸

دکتر سعیدرضا غفاری

دکتر عباس مدنی

۵/۱۱/۸۴

ژنتیک ناهنجاریهای کلیه

۲۹

دکتر سعیدرضا غفاری

دکتر فریدون عزیزی

۳/۱۲/۸۴

ژنتیک بیماریهای غدد

۳۰

دکتر سعیدرضا غفاری

دکتر جلال مجیبیان

۱۶/۱/۸۵

ژنتیک ناباروری بانوان

۳۱

دکتر سعیدرضا غفاری

دکتر مینو محرز

۶/۲/۸۵

کاربرد ژنتیک در بیماریهای عفونی

۳۲

دکتر سعیدرضا غفاری

دکتر محمد علی نیل فروشان

۳/۳/۸۵

کاربرد ژنتیک در پزشکی نوزاد

۳۳

دکتر سعیدرضا غفاری

دکتر حسین بهاروند

۷/۴/۸۵

فن آوری سلولهای بنیادی

۳۴

دکتر سعیدرضا غفاری

دکتر یوسف شفقتی

۶/۱۰/۸۵

مشاوره ژنتیک پزشکی

۳۵

دکتر سعیدرضا غفاری

دکتر محمد حسن کریمی نژاد

۴/۱۱/۸۵

تکرار نوکلوتید های سه تایی(ایکس شکننده)

۳۶

دکتر سعیدرضا غفاری

دکتر مریم رزاقی آذر

۵/۲/۸۶

ابهام جنسیت در نوزادان

۳۷

دکتر سعیدرضا غفاری

دکتر علی ربانی

۲/۳/۸۶

درمان با آنزیم جانشین

۳۸

دکتر سعیدرضا غفاری

دکتر اشرف جمال

۶/۴/۸۶

بررسی ناهنجاری کروموزومی در سه ماهه اول بارداری

۳۹

دکتر سعیدرضا غفاری

دکتر سعیدرضا غفاری

۷/۹/۸۶

کامپیوتر در ژنتیک بالینی

۴۰

دکتر سعیدرضا غفاری

دکتر اسماعیل شاهسوند

۸/۱۲/۸۶

مقدمه ای بر روانپزشکی ژنومیک

۴۱

دکتر سعیدرضا غفاری

دکتر اشرف جمال

۵/۴/۸۷

تازه های غربالگری سندرم داون در دوران بارداری

۴۲

دکتر سعیدرضا غفاری

دکتر صدیقه حنطوش زاده

۱۹/۴/۸۷

سقط مکرر(رویکرد های نوین تشخیصی و درمانی)

۴۳

دکتر سعیدرضا غفاری

دکتر فاطمه رمضان زاده

۶/۶/۸۷

ناباروری (رویکرد های نوین تشخیصی و درمانی)

۴۴

دکتر سعیدرضا غفاری

دکتر تنکابنی

۳/۷/۸۷

Mental retardation and DNA copy number Difference

۴۵

دکتر سعیدرضا غفاری

دکتر محمد تقی اکبری و دکتر سعید رضا غفاری

۱/۸/۸۷

اساس مولکولی و کروموزومی PGD

۴۶

دکتر سعیدرضا غفاری

دکتر میر شاهی

۶/۹/۸۷

ژنتیک بیماریهای وراثتی چشم

۴۷

دکتر سعیدرضا غفاری

دکتر صالح پور

۴/۱۰/۸۷

غربالگری بیماریهای متابولیک در نوزادان

۴۸

دکتر سعیدرضا غفاری

دکتر هوشنگ صابری

۲۵/۱۰/۸۷

سلول درمانی در ضایعات مغزی نخاعی

۴۹

دکتر سعیدرضا غفاری

دکتر صابری

۲/۱۱/۸۷

سلول درمانی

۵۰

دکتر سعیدرضا غفاری

دکتر سعیدرضا غفاری

۳۰/۱۱/۸۷

روش های پیشرفته تشخیص مولکولی بیماریهای ژنتیک

۵۱

دکتر سعیدرضا غفاری

دکتر زینلی

۷/۱۲/۸۷

روشهای نوین تشخیص انبوه بیماریهای ژنتیکی

۵۲

دکتر سعیدرضا غفاری

دکتر محسن آیتی

۲/۲/۸۸

بیماریهای سیستم ادراری-تناسلی

۵۶

دکتر سعیدرضا غفاری

دکتر علیرضا استقامتی

۶/۳/۸۸

بیماری های غدد و متابولیسم

۵۷

دکتر سعیدرضا غفاری

دکتر تقی بغدادی

۷/۵/۸۸

در رفتگی های مفصلی متعدد مادر زادی

۵۸

دکتر سعیدرضا غفاری

دکتر آقا محمدی

۲۹/۶/۸۸

بیماری های نقص ایمنی

۵۹

دکتر سعیدرضا غفاری

دکتر منصوری

۱۱/۹/۸۸

بیماری های ژنتیک پوست

۶۰

دکتر سعیدرضا غفاری

دکتر تنکابنی

۹/۱۰/۸۸

آتاکسی فردریش

۶۱

دکتر سعیدرضا غفاری

دکتر ملک زاده

۵/۱۲/۸۸

سرطان مری در ایران

۶۲

دکتر سعیدرضا غفاری

دکتر غفاری

۱/۲/۸۹

سرطان های فامیلیال

۶۳

دکتر سعیدرضا غفاری

دکتر فریدونی

۲۶/۴/۸۹

Targeted therapy in cancer

۶۴

دکتر سعیدرضا غفاری

دکتر شفقتی

۳۰/۴/۸۹

غربالگری بیماریهای متابولیک در نوزادان

۶۵

دکتر سعیدرضا غفاری

پروفسور اعلا

۲۲/۱۰/۸۹

بررسی های ژنتیکی در اختلالات ترومبوتیک-هموستاتیک و بیماری های پلاکتی

۶۶

دکتر سعیدرضا غفاری

دکتر سعیدرضا غفاری

۲۳/۹/۱۳۹۱

بررسی پاتولوژی و ژنتیک محصولات حاملگی

۶۷

دکتر سعیدرضا غفاری

دکتر محمدزاده

۱۹/۱۱/۱۳۹۱

نقش ترومبوفیلی های ارثی در سقط مکرر

۶۸

دکتر سعیدرضا غفاری

دکتر سعیدرضا غفاری

۱۰/۱۲/۱۳۹۱

تشخیص ژنتیکی قبل از لانه گزینی (PGD): افسانه یا واقغیت؟

۶۹

دکتر سعیدرضا غفاری

دکتر سعیدرضا غفاری

۱۲/۲/۱۳۹۲

استفاده از رویکردهای نوین ژنومیک در حل مشکلات قدیمی ژنتیک پزشکی، توانایی ها، چالش ها و فرصت های جدید

۷۰

دکتر سعیدرضا غفاری

دکتر کیهانی دوست

۹/۳/۱۳۹۲

رویکرد ژنومیک به عقب ماندگی ذهنی و تاخیر تکاملی

۷۱

دکتر سعیدرضا غفاری

دکتر اکبری

۱۳/۴/۱۳۹۲

نقش ژنتیک در پیشگیری از سرطان های خانوادگی

۷۲

دکتر سعیدرضا غفاری

دکتر خرم خورشید

۱۱/۷/۱۳۹۲

رویکرد ژنومیک به ناشنوایی

۷۳

دکتر سعیدرضا غفاری

دکتر احمدیه

۹/۸/۱۳۹۲

رویکرد ژنومیک به نابینایی های ارثی

۷۴

دکتر سعیدرضا غفاری

دکتر اشرفی

۱۶/۸/۱۳۹۲

رویکرد ژنومیک به بیماری های نوروموسکولار

۷۵

دکتر سعیدرضا غفاری

دکتر غفاری

۷/۹/۱۳۹۲

رویکرد ژنومیک به بیماری های متابولیک

۷۶

دکتر سعیدرضا غفاری

دکتر پروین منصوری

۵/۱۰/۱۳۹۲

رویکرد ژنومیک به ژنودرماتوزها

۷۷

دکتر سعیدرضا غفاری

دکتر حسن تنکابنی

۲۱/۹/۱۳۹۲

رویکرد ژنومیک به بیماری های سیستم عصبی مرکزی

۷۸

دکتر سعیدرضا غفاری

دکتر سعیدرضا غفاری

۳/۱۱/۹۲

تشخیص پیش از تولد بیماری های ژنتیکی با استفاده از تکنیک های ژنومیک

۷۹

دکتر سعیدرضا غفاری

دکتر سعیدرضا غفاری

۸/۱۲/۱۳۹۲

تشخیص قبل از تولد بیماری های ژنتیکی با استفاده از DNA آزاد جنین در خون مادر

۸۰

ویدئو

کرونا ویروس

لزوم نگاه هوشمندانه تر به شیوع بیماری کووید ۱۹: مصاحبه دوم با دکتر Ioannidis استاد دانشگاه استنفورد

در یک مطالعه که توسط محققان دانشگاه استنفورد در امریکا از طریق انجام تست آنتی بادی بر علیهSARS-CoV- 2 در بعد جمعیتی در شهر سانتا کلارا انجام شده تخمین شیوع نشان دهنده آن است که بین ۴۸۰۰۰ تا ۸۱۰۰۰ نفر در این به این ویروس آلوده شده اند ، این تخمین ۵۰-۸۵ برابر بیشتر از تعداد موارد تایید شده توسط آزمایش می باشد و در واقع عفونت بسیار گسترده تر از تعداد موارد تایید شده است و لذا مرگ و میر بسیار کمتر از آن که تاکنون اعلام شده می باشد و نزدیک به میزان مرگ و میر آنفولانزا خواهد بود. آنها نتیجه گرفتند که این تخمین می تواند مورد استفاده قرار گیرد تا از آن برای کالیبراسیون پیش بینی های همه گیر و مرگ و میر و سیاست‌های بازگشایی استفاده کرد. نتایج این مطالعه به صورت پرینت منتشر شده و هنوز تحت داوری مستقل قرار نگرفته است […]

آموزش عملی

یافته های postmortem در بیماران کووید-۱۹

از کانال Peak Prosperity از دقیقه ۳ تا ۲۷ مربوط به این موضوع است. سایر قسمت های ویدئو به جوانب دیگر از جمله مسایل اقتصادی می پردازد.

آموزش بیماران و خانواده ها

نحوه صحیح پوشیدن ماسک

منبع: نیویورک تایمز به تدریج پوشیدن ماسک در مجامع و اماکن عمومی معمول تر می شود. با این حال بسیاری نحوه صحیح پوشیدن ماسک را رعایت نمی کنند. این احتمال نیز وجود دارد که برخی […]