دسته‌بندی نشده

چرا افراد مسن تر علایم شدیدتری در ابتلا به بیماری کرونا دارند؟ سه نظریه

به نظر این اپیدمیولوژیست دلیل عدم ابتلای کوردکان و ابتلای شدیدتر افراد مسن شاید پیچیده تر از توجیهات ساده فعلی باشد. […]

No Picture
دسته‌بندی نشده

آیا دو سویه کرونا ویروس وجود دارد و یکی کشنده تر است؟

براساس یک گزارش از دانشمندان چینی که بر روی ۱۰۳ بیمار انجام شده است ، دو سویه ویروس کرونای جدید در سراسر جهان رواج دارد. اما سازمان بهداشت جهانی اصرار دارد که “هیچ مدرکی مبنی […]

دسته‌بندی نشده

اپی ژنتیک چیست؟

تغییرات DNA که توالی DNA را تغییر نمی دهد می تواند بر فعالیت ژن تأثیر بگذارد. ترکیبات شیمیایی که به ژنهای واحد اضافه می شوند می توانند فعالیت آنها را تنظیم کنند. این تغییرات به […]

دسته‌بندی نشده

یافته های جدید در مورد تاثیر رژیم پر شکر بر حرکت اسپرم

یک مطالعه جدید که در مجلهPLOS BIOLOGY منتشر شده است نشان داده است که تغییر رژیم غذایی برای مدت یک هفته با رژیم پر شکر از طریق تغییر پروفایل RNA منجر به افزایش قابل توجه […]