در این قسمت جوانبی از موضوعات قانونی که می بایست مورد توجه مشاورین ژنتیک قرار گیرد، مورد بحث واقع می شود.

این قسمت به منظور ارائه راهنمایی قانونی نیست و در مواردی که مشاوره قانونی نیاز است لازم است با مشاور یا وکلای معتبر تماس گرفته شود.

ارتباط بین اخلاق و قانون

همان گونه که گفته شد ارزش های اخلاقی حاصل ترکیبی از عوامل فرهنگی، ارزش های مشترک، سنتها و نیز مقررات و قواعد می باشند. حقوق و وظایف به دست آمده از این فهم مشترک، حداقل اصول اخلاقی را که از افراد جامعه انتظار می رود تعیین می نماید. فعالیت های غیر اخلاقی غیر قابل قبول توسط جامعه پیشگیری و یا گاها مجازات می شوند. عملکرد قانون تعیین مرز برای رفتار می باشد.

تصمیم گیری ها توسط اطفال

از آنجایی که اطفال تحت سرپرستی والدین هستند بطور طبیعی والدین می توانند در مورد آنها تصمیم بگیرند که شامل جوانب مختلفی از قبیل حفظ محرمانگی، استقلال، مسوولیت های حمایتی و مراقبتی بوده و بین فرزند و والدین وجود دارد. در نتیجه والدین می توانند نوع درمان را انتخاب کنند اما نمی توانند مانع از یک اقدام نجات دهنده زندگی کودک شود. والدین نمی توانند از فرزندان سواستفاده کنند.. اغلب کودکان توانایی تصمیم گیری مستقل در مورد سلامت خود را ندارند و به تنهایی نمی توانند تصمیم گیری کنند. در این موارد گاهی دادگاه ها دخالت می کنند

ادامه:…..

نسخه الکترونیک این کتاب در لینک ضمیمه این صفحه برای افرادی که ثبت نام کرده اند آمده است. در صورت که مشترک نیستید ثبت نام نمایید.
اگر ثبت نام نکرده اید به این صفحه مراجعه کنید تا ثبت نام نمایید.