تاریخچه:
هر چند از زمانی که اصطلاح مشاوره ژنتیک برای اولین بار بکار برده شد بیش از ۷۰ سال نمی گذرد، اما این مفهوم به اشکال مختلف از دوران قبل از تاریخ در زمانی که اجداد ما شباهت فرزندان با والدین خودرا مورد توجه قرار دادند وجود داشته است. به عنوان مثال منشا هموفیلی تا آن اندازه شناخته شده بوده است که پیشینیان از ختنه کردن برادران پسرانی که مبتلا به خونریزی بوده اند خودداری می کرده اند. از طرفی این واقعیت که بسیاری از فرهنگها ازدواج محارم را ممنوع کرده و ازدواج با خویشاوندان نزدیک را نیز توصیه نمی نموده اند، نشان می دهد که آنها به خطرات چنین ازدواج های پی برده بوده اند.
اما ژنتیک پزشکی به شکلی که ما اکنون می شناسیم نیاز به فهم پیچیده تر و دقیقتری از ژنتیک داشته است. نخستین ادراک صحیح از شیوه انتقال بیماری های ژنتیکی در ابتدای قرن بیستم و با کشف مجدد تحقیقات مندل و گارود حاصل شد. تاکنون وراثت بیشتر به عنوان ترکیبی از خصوصیات والدین شناخته شده است. در واقع ۳۵ سال قبل از داروین، فرانسیس گالتون تلاش کرده بود تا یک شیوه ریاضی برای تعیین وضعیت وراثتی افراد بر اساس خصوصیات محیطی و ژنتیکی وی پیش بینی و ابداع کند. این شیوه ها بیشتر به منظور پیش بینی صفاتی از قبیل قد، هوش، ویژگی های شخصی و مواردی مشابه اینها بوده است.
……
نسخه الکترونیک این کتاب در لینک ضمیمه این صفحه برای افرادی که ثبت نام کرده اند آمده است. در صورت که مشترک نیستید ثبت نام نمایید.
اگر ثبت نام نکرده اید به این صفحه مراجعه کنید تا ثبت نام نمایید.

[wpdm_package id=’459′]