آمار

مرگ و میر واقعی از آلودگی به کرونا ویروس بسیار کمتر از مقدار تخمین زده شده قبلی است.

در یک مطالعه که در دانمارک انجام گرفته و نتایج آن برای تصمیم گیری ها و مداخله های بهداشتی و اقدامات بازگشایی بسیار روشنگر است محققان وضعیت ایمنی اهداکنندگان خون (که در حدود ۴ درصد […]

خبر کوتاه

اولین دوز ژن درمانی بر اساس سلول درمانی برای بیماران Sanfilippo syndrome type A

اولین دوز ژن درمانی بر اساس سلول درمانی برای بیماران Sanfilippo syndrome type A در تاریخ ۸ اردببهشت انجام گردید. در فاز اول این مطالعه که توسط دانشگاه منچستر انگلستان انجام می‌گیرد ببن سه تا […]

دسته‌بندی نشده

کرونا ویروس چگونه جهش می کند و منتشر می شود؟

ویروس یک پوشش چربی دارد که توسط دستورالعملهای ژنتیکی پر شده است تا بر اساس آن دستورالعمل ها میلیون ها کپی از خودش بسازد این دستورالعمل ها توسط RNA در ۳۰ هزار حرف درست شده […]