خط خبر

ژن درمانی هموفیلی

ژن درمانی هموفیلی B

آذر ۱۸, ۱۳۹۶ // یک نظر

در مقاله ای که هفتم دسامبر در مجله پزشکی نیوانگلند چاپ شد دانشمندان نشان دادند که یک شیوه ژن درمانی می تواند هموفیلی B را درمان کند. در این ویدئو چکیده مقاله توضیح داده شده است. ادامه مطلب