آیا دو سویه کرونا ویروس وجود دارد و یکی کشنده تر است؟

براساس یک گزارش از دانشمندان چینی که بر روی ۱۰۳ بیمار انجام شده است ، دو سویه ویروس کرونای جدید در سراسر جهان رواج دارد. اما سازمان بهداشت جهانی اصرار دارد که “هیچ مدرکی مبنی بر تغییر ویروس” وجود ندارد. بنابراین چند سویه وجود دارد ، و چرا اهمیت دارد؟

ویروس ها همیشه در حال جهش هستند ، به خصوص RNA ویروس هایی مانند کرونا ویروس SARS-CoV-2. هنگامی که فردی به کرونا ویروس آلوده می شود ، ویروس ها در دستگاه تنفسی همانند سازی می کنند. ایان جونز در دانشگاه ریدینگ ، انگلیس می گوید ، هر بار که این اتفاق می افتد ….