آزمایش های ژنتیکی برای پیش بینی خطر بیماری های قلبی نسبت به تست های معمولی از مزایای محدودی برخوردار است.

نتایج این آزمایش که در ژورنال انجمن پزشکی آمریکا منتشر شده است ، نشان داد آزمایشات ژنتیک نسبت به روش های استانداردی که پزشکان در حال حاضر برای تشخیص بیماری های قلبی و خطر حمله قلبی با استفاده از عواملی مانند کلسترول ، فشار خون ، عادت به سیگار کشیدن و دیابت انجام می دهند تفاوت قابل ملاحظه ایجاد نمی کنند.

دانشمندان تأکید کردند که این مطالعه با یافته های قبلی که بیماری قلبی در خانواده ها اتفاق می افتند و یا اینکه ژن های شخص ممکن است آنها را در معرض خطر بیشتری برای این بیماری قرار دهد مغایر نیست. در عوض ، یافته ها حاکی از آن است که ، در حال حاضر ، داده های ژنتیکی فقط به اطلاعاتی که در حال حاضر با استفاده از آزمایش های معمولی به دست می آوریم ، کمی می افزاید. این موضوع ممکن است در آینده تغییر کند زیرا دانش ما از ژن های مؤثر در خطر بیماری های قلبی بهبود می یابد.