سمینار ۹۹ ژنتیک بالینی: مشاوره ژنتیک- مثال های کاربردی

در این سمینار ۳ روزه که با برنامه ریزی و نظارت  اداره ژنتیک وزارت بهداشت انجام می شود موارد واقعی و کاربردی مشاوره ژنتیک معرفی و به شکل معرفی مورد و بحث های گروهی انجام خواهد شد. در این سمینار همچنین نرم افزار اختصاصی مشاوره ژنتیک که توسط متخخصین کمیته کشوری مشاوره ژنتیک ووارت   داشت طراحی شده است معرفی و آموزش داده خواهد شد.

به اظهار مجریان این سمینار رویکردهای استاندارد مشاوره ژنتیک به عقب ماندگی ذهنی، نابینایی و ناشنوایی های ارثی، بیماری های عصبی عضلانی، سرطان های ارثی، ناباروری، غربالگی های دوران بارداری و غربالگری های نوزادان، رویکرد مشاوره ژنتیک به بیماری های متابولیک ارثی و نیز مباحث حقوقی، روانشناختی و اخلاقی مورد بحث قرار خواهد گرفت. این سمینار برای شرکت کنندگان ۱۵ امتیاز بازآموزی دارد و شرکت کنندگان از سوی وزارت بهداشت معرفی شده اند.

دبیر علمی: دکتر سعید رضا غفاری

امتیاز بازآموزی: ۱۵

زمان: ۲۴-۲۵-۲۶ دی ماه ۱۳۹۵

ویدئو

تکنولوژی های نو

تکنولوژی کریسپر به زبان ساده (ویدئو)

کریسپر یک فناوری است که می تواند برای ویرایش ژن ها استفاده شود. با استفاده از این تکنیک در حوزه های مختلف تشخیص و درمان بیماری های ژنتیکی و تولید واکسن ها و درمان سرطان و تولید داروهای شخصی و….دنیای سلامت در آینده دچار تحول اساسی خواهد شد. […]

ویدئو

ساخت اولین سلول مصنوعی

در این ویدئو کریگ ونتر اسطوره بیوتکنولوژی که پروژه تهیه نخستین نسخه ژنوم انسان را رهبری کرد داستان مسیر پانزده ساله ساخت نخستین سلول مصنوعی را از ایده تا اجرا به زبان نسبتا ساده شرح […]

سخنراني

سخنرانی Larry Brilliant در سال ۲۰۰۶

سخنرانی لری برلیانت اپیدمیولوژیستی که کمک کرد آبله ریشه کن شود. در این سخنرانی که ۱۴ سال پیش در سال ۲۰۰۶ ارائه شده است او پاندمی فعلی را پیش بینی می کند و برای پیشگیری […]