نود و چهارمین سمینار ژنتیک بالینی: انتخاب جنسیت جنین، واقعیت ها و افسانه ها

با شش امتیاز باز آموزی

از دیر باز انسان در این رویا بوده است که از جنسیت فرزند خود از دوران بارداری مطلع باشد. گروهی نیز همیشه آرزو داشته اند تا بتوانند جنسیت فرزند خود را انتخاب کنند. در این

راستا افسانه ها و واقعیت ها یی وجود دارد. بعضی ادعا می کرده اند که از راز تعیین جنسیت آگاهی دارند و راهکارهای گو ناگونی ارایه داده اند. در کتب قدیم و جدید در این باره بسیار گفته شده است. از راهکارهای تغذیه ای تا زمان لقاح یا داروها و امثال این ها. در دوران جدید تر و با پیشرفت ها در زمینه تکنیک های کمک باروری و تشخیص ژنتیکی قبل از لانه گزینی راهای دقیقتر و قابل اطمینان در کنار راهکارهای گذشته ارایه شده است. همزمان ملاحظات پیچیده و جدی در زمینه های فنی، اخلاقی ، حقوقی ، روان شناختی و اجتماعی در این ارتباط مطرح است. بعلاوه با ورود تکنیک های نسل جدید تعیین توالی فرصت های تعیین سلامت جنین همزمان با جنسیت مطرح شده است. در این سمینار یک روزه که شش امتیاز باز آموزی برای شرکت کنندگان تخصیص می یابدمتخصصین زنان، جنین شناسی، حقوق، تغذیه به ارائه سخنرانی خواهند پرداخت و در پایان متخصصین ژنتیک جوانب تکنینکی را به تفصیل به بحث خواهند کشید.

زمان: ۱۵ بهمن ماه

مکان: مرکز درمان ابن سینا

تهران-قلهک