هشتاد و سومین سمینار ژنتیک بالینی

بررسی ژنتیک و پاتولوژی محصولات بارداری
دبیر علمی: دکتر سعید رضا غفاری
سخنرانان:
دکتر هاله سلطان قرایی متخصص پاتولوژی
دکتر مریم رفعتی متخصص ژنتیک

پنجشنبه ١٩ تیر ماه ٩٣
مرکز درمان ابن سینا

فایلهای سخنرانی ها بر

ای اعضا سایت در دسترس خواهد بود.

20140710-150800-54480386.jpg

ویدئو

تکنولوژی های نو

تکنولوژی کریسپر به زبان ساده (ویدئو)

کریسپر یک فناوری است که می تواند برای ویرایش ژن ها استفاده شود. با استفاده از این تکنیک در حوزه های مختلف تشخیص و درمان بیماری های ژنتیکی و تولید واکسن ها و درمان سرطان و تولید داروهای شخصی و….دنیای سلامت در آینده دچار تحول اساسی خواهد شد. […]

ویدئو

ساخت اولین سلول مصنوعی

در این ویدئو کریگ ونتر اسطوره بیوتکنولوژی که پروژه تهیه نخستین نسخه ژنوم انسان را رهبری کرد داستان مسیر پانزده ساله ساخت نخستین سلول مصنوعی را از ایده تا اجرا به زبان نسبتا ساده شرح […]

سخنراني

سخنرانی Larry Brilliant در سال ۲۰۰۶

سخنرانی لری برلیانت اپیدمیولوژیستی که کمک کرد آبله ریشه کن شود. در این سخنرانی که ۱۴ سال پیش در سال ۲۰۰۶ ارائه شده است او پاندمی فعلی را پیش بینی می کند و برای پیشگیری […]