تشخیص قبل از لانه گزینی ناهنجاری های کروموزمی

این سخنرانی توسط آقای دکتر غفاری در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۲ برای دانشجویان دوره دکترای بهداشت باروری ارایه شده است.
از طریق لینک زیر می توانید فایل را دانلود کنید.
[wpdm_package id=’362′]