اخبار

تایید نخستین داروی ژن درمانی برای درمان نابینایی ارثی

این نخستین دارو برای درمان یک بیماری ژنتیکی ارثیست. یش بینی شده است که درمان برای هر چشم حداقل در حدود ۴۰۰ هزار دلار آمریکا و برای دو چشم تا حدود یک میلیون دلار باشد. […]