خبر کوتاه

معماری ژنتیکی ساختار قشر مغز انسان

معماری ژنتیکی قشر مغز انسان:قشر مغز در انسان برای تواناییهای شناختی از اهمیت بسیاری برخوردار است و جالب است بدانیم که واریانت های ژنتیکی بر ساختار آن چه تاثیری دارند. گراسبی و همکاران در مطالعه‌ای که نتایج […]

اخبار

عرضه دستگاههای MRI متحرک

بعد از قریب چهل سال معرفی دستگاه ام آر آی در سیستم های پزشکی سازمان غذا و داروی آمریکا FDA برای اولین بار یک دستگاه های متحرک MRI را تایید کرد. این دستگاه با ابعاد […]